VDA Produktintegrität (DE)

Produktintegrität. Handlungsempfehlung für Unternehmen zu Produktsicherheit und -konformität. Rückrufmanagement mit Over the Air Updates.

Integralność wyrobu. Zalecenia dla przedsiębiorstw dotyczące działań związanych z bezpieczeństwem i zgodnością wyrobu. Zarządzanie kampaniami nawrotowymi przy zastosowaniu aktualizacji bezprzewodowych OTA.

Wydanie 2., poprawione, marzec 2021

Wersja w języku niemieckim.

Książka jest dostępna na zamówienie klienta. Czas oczekiwania na dostawę wynosi do 30 dni roboczych. Zamówienie wiąże się z dodatkową opłatą transportową z magazynu zagranicznego w wysokości 130PLN netto.

225.75  (215.00  netto)

Produkt dostępny na zamówienie

SKU 060-001-DE-01-K Kategoria Tagi ,

VDA Produktintegrität (DE)

Opis

Do niniejszego drugiego wydania tomu „Integralność wyrobu” włączono opublikowany w 2020 roku tom VDA „Zarządzanie kampaniami nawrotowymi przy zastosowaniu aktualizacji bezprzewodowych OTA” jako dodatek tematyczny i wydrukowano go w ramach rozdziału 6.

Wyciąg z wprowadzenia

Przedsiębiorstwa muszą stawić czoła nie tylko nowym klientom ich kulturze, lecz także zmieniającym się wymaganiom klienta oraz obowiązującym w danym kraju specyficznym ustawom i wymaganiom dotyczącym wyrobu. Poza tym znacząco wzrosła wrażliwość użytkowników wyrobu oraz urzędów, ich powiązania, coraz częściej też prowadzi się publiczne dyskusje na temat integralności wyrobu.

W tym kontekście powstaje pytanie, jakie struktury organizacyjne i procesy należy ustanowić w przedsiębiorstwie i jak należy reagować, kiedy z powodu niezgodności wyrób może zostać sklasyfikowany jako niezgodny lub jako potencjalnie krytyczny  pod względem bezpieczeństwa w jednym lub kliku krajach.

Odpowiedź na to pytanie jest złożona, co wynika m.in. z liczby zainteresowanych stron (urzędów, użytkowników wyrobu, OEM – producentów oryginalnego wyposażenia, dostawców) i ich różnych wymagań.

Niniejszy tom przedstawia zalecenia dotyczące wdrożenia.

Celem niniejszego podręcznika jest wypracowanie lepszego zrozumienia bezpieczeństwa i zgodności wyrobu – w tym tomie ujętych razem pod jednym pojęciem „integralność wyrobu”.