VDA Zapewnienie poziomu dojrzałości nowych części (PL)

VDA Zapewnienie poziomu dojrzałości nowych części – metody, kryteria pomiaru, dokumentacja.

Wydanie 3. poprawione, 2022.

Wersja w języku polskim. 

294.00  (280.00  netto)

52 w magazynie

VDA Zapewnienie poziomu dojrzałości nowych części (PL)

Opis

VDA Zapewnienie poziomu dojrzałości nowych części – metody, kryteria pomiaru, dokumentacja, wydanie 3. poprawione, czerwiec 2022.

Tom VDA „Zapewnienie poziomu dojrzałości nowych części” skupia się na spójnym przedstawieniu poziomu dojrzałości w ramach procesu projektowego dla nowych części w połączeniu z oceną dojrzałości produktu i procesu produkcyjnego w uzgodnionych punktach w czasie procesu rozwoju produktu. Metoda dojrzałości może być stosowana zarówno w relacjach wewnętrznych klient-dostawca (w ramach organizacji, np. korporacji), jak i w relacjach zewnętrznych klient-dostawca (między organizacją a klientem lub organizacją a dostawcą). Istotnym elementem jest zatem uregulowanie współpracy na wszystkich etapach łańcucha dostaw z integracją wszystkich zaangażowanych w projekt. W tym celu w ramach oceny kamieni milowych w projektach definiuje się istotne relacje klient-dostawca (nowe projekty, aktualizacje modeli lub zmiany projektów u klienta), w projekcie opisany jest konkretny model współpracy, a tym samym zapewniona jest integracja wszystkich uczestników.

Najbardziej istotne zmiany i dostosowania, które zostały wprowadzone to:

  • Weryfikacja zestawu kryteriów pomiaru w oparciu o informacje zwrotne od użytkowników zgodnie z procesem ciągłego doskonalenia i nowymi wymaganiami
  • Wprowadzenie kolejnych kryteriów pomiaru dla zapewnienia poziomu dojrzałości produktu
  • Integracja kolejnych kryteriów pomiarowych i uwag dotyczących zapewnienia poziomu dojrzałości oprogramowania, w tym wymagań w zakresie cyberbezpieczeństwa motoryzacyjnego
  • Uzupełnienie notatek o kryteriach pomiaru uwzględniające zasady zwinnej współpracy pomiędzy klientem a dostawcą
  • Zmiana klasyfikacji ryzyka A, B i C, włączenie określonych treści dotyczących użytkowania oprogramowania w pojeździe
  • Definicja próbek A, B, C, D i przypisanie do poziomów dojrzałości

Wersja w języku polskim. 

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-946834-7-4