VDA 5 – Measurement and Inspection Processes

VDA 5 Procesy pomiarowe i kontrolne.

Wydanie trzecie, poprawione, lipiec 2021

Wersja w języku angielskim.

Książka jest dostępna na zamówienie klienta. Czas oczekiwania na dostawę wynosi do 30 dni roboczych. Zamówienie wiąże się z dodatkową opłatą transportową z magazynu zagranicznego w wysokości 130PLN netto.

 

299.25  (285.00  netto)

Produkt dostępny na zamówienie

SKU 095-001-EN-02-K Category Tagi , , ,

VDA 5 – Measurement and Inspection Processes

Opis

Po ponad dekadzie nadszedł czas na gruntowną rewizję podręcznika referencyjnego dotyczącego przydatności procesów pomiarowych i kontrolnych. Aby osiągnąć lepszą stosowalność standardu w praktyce i lepsze zrozumienie metodyki przez użytkownika, skupiono się na stworzeniu trzeciego wydania tomu VDA 5, z nowym tytułem: „Procesy pomiarowe i kontrolne, przydatność, planowanie i zarządzanie”. VDA Tom 5 został całkowicie poprawiony przez VDA QMC  i zaktualizowany o wskazówki dotyczące wprowadzonych zmian w stosunku do wydania z 2011 roku. Aktualne zmiany w normach i postęp techniczny zostały uwzględnione w niniejszym wydaniu (…)

W trzecim wydaniu dodano następujące aspekty:

  • Sprecyzowanie pojęć i definicji na podstawie VIM i ISO 3534-1
  • Przejrzystość w procesie od planowania systemu pomiarowego do przydatności procesów pomiarowych i kontrolnych
  • Strategie harmonizacji z AIAG Core Tool MSA (wydanie czwarte)
  • Zalecenia dotyczące zamówień systemów pomiarowych (np. specyfikacje istotnych warunków zamówienia)
  • Możliwość przenoszenia dowodów przydatności
  • Postępowanie z nieodpowiednimi systemami/procesami pomiarowymi
  • Postępowanie z małymi tolerancjami („Dokładne tolerancje”, skrót „FT”, regulacja FT)
  • Postępowanie w przypadku niewystarczającej liczebności próby w badaniach „systemu pomiarowego” i „procesu pomiarowego”
  • Postępowanie w przypadku małych serii w produkcji przedseryjnej i partii produkcyjnych w rozwoju i produkcji
  • Uwzględnienie i ocena bieżącej przydatności poprzez pomiary stabilności

Metody obliczania niepewności pomiarowej pozostawiono w dużej mierze bez zmian, z wyjątkiem korekt wskaźników i obliczania liniowości. Obliczenia uzupełniono o małe tolerancje, tolerancje jednostronne oraz procedury obliczeń atrybutywnych

[…] porównanie tytułów rozdziałów starych i nowych wymagań normy EN ISO 9001 wskazuje na znaczące różnice w zakresie postępowania z środkami kontrolno-pomiarowymi. Poprzednio poprzestano jedynie na „nadzorze nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów”, a od 2015 roku ISO 9001 mówi o „zasobach do monitorowania i pomiarów”. To pokazuje wyraźnie, że nie chodzi tylko o sprzęt monitorujący i pomiarowy, ale o wszystkie niezbędne zasoby, od warunków przestrzennych, przez odpowiednio przeszkolony personel, odpowiednie środki kontrolne, sprzęt pomiarowy wraz z oprogramowaniem, po niezbędne pomoce i metody, które mają wpływ na uzyskanie ważnych i wiarygodnych wyników monitorowania i pomiarów. Wszystko to musi odpowiadać celowi zgodności wyrobów, a także usług, tj. należy zapewnić, aby klientowi dostarczać tylko zagwarantowaną jakość.

Wersja w języku angielskim.