VDA 5.2 – Capability of Measurement Processes for the Torque Inspection on Bolted Joints

VDA 5.2 – Zdolność procesów pomiarowych do kontroli momentu obrotowego połączeń śrubowych

Wydanie 1, 2013

Wersja w języku angielskim.

Książka jest dostępna na zamówienie klienta. Czas oczekiwania na dostawę wynosi do 30 dni roboczych. Zamówienie wiąże się z dodatkową opłatą transportową z magazynu zagranicznego w wysokości 130 PLN netto.

152.25  (145.00  netto)

Produkt dostępny na zamówienie

SKU 069-001-EN-01-K Category

VDA 5.2 – Capability of Measurement Processes for the Torque Inspection on Bolted Joints

Opis

Różne normy i wytyczne określają wymagania dotyczące szacowania i uwzględniania niepewności pomiarowej. W związku z tym firmy stają przed różnymi pytaniami przy wdrażaniu i certyfikacji swojego systemu zarządzania jakością. VDA Tom 5 [1] wyjaśnia, jak spełnić te różne wymagania dotyczące powtarzalnych, mierzalnych charakterystyk. Statyczne momenty obrotowe nie spełniają wymogu powtarzalnej mierzalnej charakterystyki, ponieważ pierwotny stan zmienia się poprzez dokręcanie połączenia śrubowego. To samo dotyczy metod pomiarowych, w których połączenia śrubowe są poluzowane i ponownie dokręcone. Dodatkowe trudności w ocenie zdolności procesów pomiarowych momentów statycznych wynikają z faktu, że tolerancja momentu określona w specyfikacjach dokręcania dla momentów dynamicznego montażu jest często empirycznie nieodpowiednia jako tolerancja wartości testowej. Problem ten staje się jeszcze bardziej oczywisty w przypadku specyfikacji dokręcania z kontrolowanym kątem dokręcania. Ze względu na zmianę wielkości referencyjnej od momentu obrotowego do przyłożonego kąta, nie ma odpowiedniej dostępnej wartości referencyjnej do oceny zdolności procesów pomiarowych. Różnice te były motywacją do omówienia oceny zdolności procesu pomiarowego procedur kontroli momentu obrotowego połączeń śrubowych w tym tomie VDA.

Wersja w języku angielskim.