Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest umożliwienie Państwu pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Państwu skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na podany adres e-mail: wydawnictwo@teamprevent.pl

Korzystamy z Państwa danych, ponieważ zdecydowali się Państwo na zakup w naszym sklepie internetowym www.wydawnictwo-sqda.pl („Sklep”) lub wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Nasz sklep prowadzi działalność w oparciu o regulamin, który mogą Państwo znaleźć w menu głównym u góry strony.

Administratorem danych jest firma Team Prevent Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie, ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000269551, zwana dalej „Administratorem” lub „Team Prevent”.

 • w celu wykonywania zawartych z Państwem umów sprzedaży towarów zakupionych w sklepie, po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu sklepu. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia zakupionych towarów.
 • w celu prowadzenia Państwa konta na stronie na stronie sklepu – zawarcie umowy z administratorem następuje poprzez założenie konta i akceptację regulaminu sklepu. Założenie konta umożliwia łatwy dostęp do przekazanych danych, a także m.in. historii zakupów.
 • w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych, co wynika z obowiązku administratora wynikającego przepisu prawa dotyczącego rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • po wyrażeniu stosownej, odrębnej zgody w celach marketingowych – na podany przez Państwa adres e-mail możemy od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu i firmy Team Prevent. Zgoda taka może zostać w każdej chwili zmieniona, a wysyłka materiałów marketingowych zostanie wstrzymana.
 • w celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania Państwa danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów administratora.

Decyzja o udostępnieniu danych należy zawsze do Państwa, jednak jest niezbędna w celu wykonania umowy sprzedaży. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych nie jest obowiązkowe, a zgodę raz wyrażoną można w każdym czasie cofnąć. 

Państwa dane zostaną przekazane podmiotom, które współpracują z nami przy wykonywaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Państwa towarów:

 • DHL Express Poland Sp. z o.o.
 • Poczta Polska SA
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail, dane zostaną udostępnione podmiotom świadczącym na nasze zlecenie usługę wysyłki informacji marketingowych:
 
 •  Rocket Science Group

Ponadto Państwa dane będą przekazywane podmiotowi, który na nasze zlecenie przetwarza dane osobowe klientów, w zakresie koniecznym do hostingu stron internetowych sklepu: 

 •  H88 S.A.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie:

 •  niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także Państwa roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Państwa danych,
 • w razie, gdy zgłoszą Państwo żądanie usunięcia konta w sklepie możemy przetwarzać Państwa dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Ciebie Twoich danych.
 • prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Państwa dane prosimy o kontakt z nami za pomocą udostępnionego na tej stronie formularza kontaktowego lub przesyłając informację pod adres wydawnictwo@teamprevent.com
 • Prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze posiadają Państwo dostęp do danych osobowych na Państwa koncie w Sklepie. Tam można edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie zakładali Państwo konta w Sklepie można się z nami skontatkować za pośrednictwem formularza kontaktowego na niniejszej stronie – przekażemy Państwu informacje jakie dane przetwarzamy i zaktualizujemy je na Państwa żądanie, 
 • Na zasadach określonych w RODO, przysługują Państwu również prawa do:
  • Usunięcia danych – jeżeli chcą Państwo, abyśmy przestali przetwarzać Państwa dane, można usunąć swoje konto w Sklepie lub zgłosić nam takie żądanie. Należy pamiętać jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia tych danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),
  • Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
  • Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,
  • Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody,
  • Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Państwa zgody.

Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Państwa żądania oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące Państwa danych. W każdym wypadku postaramy się odpowiedzieć nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Państwa żądania. W tym terminie udzielimy Państwu odpowiedzi lub poinformujemy o wydłużeniu terminu i wyjaśnimy przyczyny. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego czy to Państwo zgłaszają określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli mają Pańśtwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z RODO, prosimy o korzystanie z naszego formularza kontaktowego lub kontakt pod adresem e-mail: wydawnictwo@teamprevent.com.