IATF 16949:2016 - Zatwierdzone interpretacje (SI)(PL) – e-book

Zatwierdzone interpretacje do standardu IATF 16949:2016 wydane w lipcu 2021 roku.

Oryginalna wersja w języku angielskim znajduje się na oficjalnej stronie IATF: http://www.iatfglobaloversight.org/iatf-169492016/iatf-169492016-sis/.

0.00  (0.00  netto)

IATF 16949:2016 - Zatwierdzone interpretacje (SI)(PL) – e-book

Description

Zatwierdzone interpretacje do standardu IATF 16949:2016 zawierają zestaw wymagań, które zmieniają interpretacje zasady lub wymagania, stając się następnie podstawą ustalenia niezgodności. Tym samym stały się nierozłączonym elementem standardu obowiązującego w branży motoryzacyjnej. Zatwierdzone Interpretacje zostały ustalone i zatwierdzone przez IATF. O ile nie wskazano inaczej, Zatwierdzone Interpretacje mają zastosowanie z chwilą ich opublikowania. Zatwierdzone Interpretacje (SI) 1-9 zostały wydane po raz pierwszy w październiku 2017 a następnie były kilkukrotnie aktualizowane i rozszerzane o kolejne punkty. Ostatni rewizja Zatwierdzonych Interpretacji 1-22 została wydana w lipcu 2021.

Oryginalna wersja w języku angielskim znajduje się na oficjalnej stronie IATF: http://www.iatfglobaloversight.org/iatf-169492016/iatf-169492016-sis/.