IATF 16949:2016 – Zatwierdzone interpretacje (SI)(PL) – e-book

Zatwierdzone interpretacje do Standardu IATF 16949:2016

SI 1-25 z maja 2022 roku.

0.00  (0.00  netto)

IATF 16949:2016 – Zatwierdzone interpretacje (SI)(PL) – e-book

Opis

Zatwierdzone interpretacje do standardu IATF 16949:2016 zawierają zestaw wymagań, które zmieniają interpretacje zasady lub wymagania, stając się następnie podstawą ustalenia niezgodności. Tym samym stały się nierozłączonym elementem standardu obowiązującego w branży motoryzacyjnej. Zatwierdzone Interpretacje zostały ustalone i zatwierdzone przez IATF. O ile nie wskazano inaczej, Zatwierdzone Interpretacje mają zastosowanie z chwilą ich opublikowania. Zatwierdzone Interpretacje (SI) 1-9 zostały wydane po raz pierwszy w październiku 2017 a następnie były kilkukrotnie aktualizowane i rozszerzane o kolejne punkty. Ostatni rewizja Zatwierdzonych Interpretacji 1-25 została wydana w maju 2022.

Oryginalna wersja w języku angielskim znajduje się na oficjalnej stronie IATF: http://www.iatfglobaloversight.org/iatf-169492016/iatf-169492016-sis/.