Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949, wydanie szóste, 2025. Polska wersja językowa

Podręcznik „Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949” wydanie szóste, zawierający zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF oraz wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949, zastępuje „Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949 wydanie piąte” oraz wszelkie związane z wydaniem piątym SI i FAQ.

178.50  (170.00  netto)

68 w magazynie

Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949, wydanie szóste, 2025. Polska wersja językowa

Opis

Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949 wydanie szóste” są wiążące dla jednostki certyfikującej i jej zleceniodawców, i powinny zostać wdrożone zarówno przez jednostkę jak i jej zleceniodawców. Podręcznik opisuje wymagania wobec jednostek certyfikujących, wymagania dotyczące umowy prawnej między zleceniodawcą a jednostką certyfikującą, wymagania dotyczące auditu przeprowadzanego u zleceniodawcy, wymogi dla procesu certyfikacji i procesu cofnięcia certyfikatu.

W nowym szóstym już wydaniu „Zasad” wskazano nowe terminy i definicje, przywołane m.in. w rozdziale 10, jak i podano szereg nowych wymagań obowiązujących w branży motoryzacyjnej.