VDA 8D – rozwiązywanie problemów w 8 dyscyplinach (PL)

VDA 8D – rozwiązywanie problemów w 8 dyscyplinach. Metoda, proces, raport.

Wydanie pierwsze, listopad 2018

Wersja w języku polskim

183.75  (175.00  netto)

VDA 8D – rozwiązywanie problemów w 8 dyscyplinach (PL)

Opis

Fragment wprowadzenia:

„Niniejszy tom opisuje zastosowanie metody 8D do trwałego rozwiązywania proble­mów. Nie przedstawiono w nim ogólnego procesu reklamacji, który zawiera metodę 8D jako narzędzie do rozwiązywania problemów.

W procesach reklamacyjnych zamieszcza się zazwyczaj wytyczne dotyczące czasu rozpatrzenia reklamacji, a tym samym pośrednio związane również z rozwiązywa­niem problemów za pomocą 8D. Dlatego w procesie rozpatrywania reklamacji należy uwzględnić, że czas potrzebny na opracowanie elementów metody 8D może być inny. (…)

 

Stosując metodę 8D, proces odpowiedniego, trwałego rozwiązywania problemów nie może kolidować z harmonogramem mającym na celu przekazanie raportu 8D.”