VDA 4 – Zapewnienie jakości na mapie procesów. Rozdział 2: Analizy ryzyka

VDA 4, Zapewnienie jakości na mapie procesów Rozdział 2: Ogólne, wydanie 3., sierpień 2020.

Wersja w języku polskim.

168.00  (160.00  netto)

VDA 4 – Zapewnienie jakości na mapie procesów. Rozdział 2: Analizy ryzyka

Opis

Postępujący rozwój zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wymagał pełnej rewizji tomu VDA 4, zarówno pod względem treści, jak i kwestii redakcyjnych.

Zmiany treści dokonano głównie w następujących obszarach:
• integracja rozdziału dotyczącego metody 5x dlaczego (5-Why),
• integracja modelu wyboru metody z dawnego tomu VDA 14,
• streszczenie metody FMEA i 8D ze względu na ich przeniesienie do szczegółowych i niezależnych tomów VDA,
• integracja dalszego rozwoju i nowych spostrzeżeń w opisach różnych metod,
• likwidacja struktury kołonotatnika: to wydanie jest dostępne w formie monografii wydanej w czterech tomach, co pomaga poprawić przejrzystość i łatwość odniesienia.

Przegląd rozdziałów tomu VDA 4 – Zapewnienie jakości na mapie procesów

Rozdział 1: Ogólne
Przegląd metod, podstawowe narzędzia, procesy rozwoju.

Rozdział 2: Analizy ryzyka
Analiza drzewa błędów (FTA), analiza rodzaju i skutków błędu (FMEA), analiza SWOT (mocne strony – słabe strony / szanse – zagrożenia).

Rozdział 3: Metody
Projektowanie dla procesów wytwarzania i montażowych DFMA (ang. Design for Manufacturing and Assembly), model projektowania wspomaganego cyfrowo DMU (ang. Digital Mock-Up), projektowanie eksperymentów DoE (ang. Design of Experiments) – metoda przeprowadzania prób, analiza wykonalności, Poka-Yoke, dopasowanie funkcji jakości QFD (ang. Quality Function Deployment), teoria nowatorskiego rozwiązywania problemów TRIZ, ekonomiczne projektowanie procesu i kontrola procesu, metoda 8D, metoda 5x dlaczego (5 Why), wybór zapobiegawczych metod zarządzania jakością.

Rozdział 4: Modele postępowania
Six Sigma, projektowanie procesów dla Six Sigma DFSS (ang. Design for Six Sigma), tolerowanie procesów w aspekcie ekonomicznym. Wersja w języku polskim.