VDA 4 – Sicherung der Qualität in der Prozesslandschaft. Abschnitte 1-4 (DE)

VDA4 – Zapewnienie jakości na mapie procesów, Rozdziały 1-4: Ogólne, Analizy ryzyka, Metody, Modele procesu.

Wydanie 3, w całości poprawione i uzupełnione, sierpień 2020.

Wersja w języku niemieckim.

Książka jest dostępna na zamówienie klienta. Czas oczekiwania na dostawę wynosi do 30 dni roboczych. Zamówienie wiąże się z dodatkową opłatą transportową z magazynu zagranicznego w wysokości 130PLN netto.

698.25  (665.00  netto)

Produkt dostępny na zamówienie

SKU 073-001-DE-03-Z Kategoria Tagi ,

VDA 4 – Sicherung der Qualität in der Prozesslandschaft. Abschnitte 1-4 (DE)

Opis

Postępujący rozwój zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wymagał pełnej rewizji tomu 4 VDA, zarówno pod względem treści, jak i kwestii redakcyjnych.

Zmiany w treści wprowadzono głównie w następujących obszarach:

  • Uwzględnienie podrozdziału dotyczącego metody 5 Why (5x Dlaczego)
  • Uwzględnienie modelu selekcji z wcześniejszego tomu VDA14
  • Streszczenie metody FMEA i 8D – zostały one przeniesione wraz ze szczegółami do niezależnych tomów VDA
  • Uwzględnienie dalszych ulepszeń i nowych spostrzeżeń do opisów metod
  • Zmiana dotychczasowej “segregatorowej” struktury tomu. Obecnie tom jest dostępny jako monografia zawierająca cztery rozdziały, dzięki czemu poprawia się jego czytelność

Zmiany edytorskie:

  • Aktualizacja odniesień, źródeł, norm i podręczników referencyjnych
  • Zweryfikowano pisownię, gramatykę i spójność
  • Poprawiono rysunki

Przegląd rozdziałów tomu VDA4 – Zapewnienie jakości na mapie procesów

Rozdział 1: Ogólne

Przegląd metod, pomoce podstawowe, procesy rozwoju

Rozdział 2: Analizy ryzyka

Analiza drzewa błędów (FTA), Analiza rodzajów i skutków błędu (FMEA), analiza SWOT (Silne strony – słabe strony – szanse – zagrożenia)

Rozdział 3: Metody

Projektowanie dla procesów wytwarzania i procesów montażowych (DFMA), model projektowania wspomaganego cyfrowo (DMU), projektowanie eksperymentów (DoE) – metoda przeprowadzania prób, analiza wykonalności produkcyjnej, POKA YOKE, metoda QFD, TRIZ, ekonomiczne projektowanie procesu i kontrola procesu, metoda 8D, metoda 5Why (5xdlaczego), wybór zapobiegawczych metod zarządzania jakością

Rozdział 4: Modele procesu

Six Sigma, projektowanie dla Six Sigma (DFSS), tolerowanie procesów w przemyśle