Powiadomienie o dostępności polskiej wersji VDA MLA – Zapisy (Kopia)

Wg planów wydawniczych Wydawnictwa SQDA już w 4. kwartale 2022 zostanie opublikowana polska wersja 3. zmienionego wydania podręcznika VDA MLA – Zapewnienie poziomu dojrzałości nowych części. Zachęcamy Państwa do zapisywania się na listę osób zainteresowanych zakupem polskiego tłumaczenia tego podręcznika.

Powiadom mnie o dostępności

Category

Powiadomienie o dostępności polskiej wersji VDA MLA – Zapisy (Kopia)

Description

Maturity level assurance for new parts. Methods, measurement criteria, documentation. 3rd, revised edition, June 2022

Tom VDA „Maturity level assurance for new parts” skupia się na spójnym przedstawieniu poziomu dojrzałości w ramach procesu projektowego dla nowych części w połączeniu z oceną dojrzałości produktu i procesu produkcyjnego w uzgodnionych punktach w czasie procesu rozwoju produktu. Metoda dojrzałości może być stosowana zarówno w relacjach wewnętrznych klient-dostawca (w ramach organizacji, np. korporacji), jak i w relacjach zewnętrznych klient-dostawca (między organizacją a klientem lub organizacją a dostawcą). Istotnym elementem jest zatem uregulowanie współpracy na wszystkich etapach łańcucha dostaw z integracją wszystkich zaangażowanych w projekt. W tym celu w ramach oceny kamieni milowych w projektach definiuje się istotne relacje klient-dostawca (nowe projekty, aktualizacje modeli lub zmiany projektów u klienta), w projekcie opisany jest konkretny model współpracy, a tym samym zapewniona jest integracja wszystkich uczestników.

Najbardziej istotne zmiany i dostosowania, które zostały wprowadzone to:

  • Weryfikacja zestawu kryteriów pomiaru w oparciu o informacje zwrotne od użytkowników zgodnie z procesem ciągłego doskonalenia i nowymi wymaganiami
  • Wprowadzenie kolejnych kryteriów pomiaru dla zapewnienia poziomu dojrzałości produktu
  • Integracja kolejnych kryteriów pomiarowych i uwag dotyczących zapewnienia poziomu dojrzałości oprogramowania, w tym wymagań w zakresie cyberbezpieczeństwa motoryzacyjnego
  • Uzupełnienie notatek o kryteriach pomiaru uwzględniające zasady zwinnej współpracy pomiędzy klientem a dostawcą
  • Zmiana klasyfikacji ryzyka A, B i C, włączenie określonych treści dotyczących użytkowania oprogramowania w pojeździe
  • Definicja próbek A, B, C, D i przypisanie do poziomów dojrzałości