IATF 16949:2016 - Często Zadawane Pytania (FAQ) (PL) - ebook

Standard IATF 16949:2016, wydanie pierwsze, został opublikowany w październiku 2016 roku. W odpowiedzi na pytania, zadawane przez uznane jednostki certyfikujące IATF oraz interesariuszy, opracowano zestawienie Często Zadawanych Pytań (FAQ), stanowiących zbiór pytań i odpowiedzi, które zostały poddane przeglądowi przez IATF. O ile nie wskazano inaczej, Często Zadawane Pytania mają zastosowanie z chwilą ich opublikowania.

0.00  excluding tax

SKU 009-002-PL-07-E Categories , ,

IATF 16949:2016 - Często Zadawane Pytania (FAQ) (PL) - ebook

Description

Standard IATF 16949:2016, wydanie pierwsze, został opublikowany w październiku 2016 roku. W odpowiedzi na pytania, zadawane przez uznane jednostki certyfikujące IATF oraz interesariuszy, opracowano zestawienie Często Zadawanych Pytań (FAQ), stanowiących zbiór pytań i odpowiedzi, które zostały poddane przeglądowi przez IATF. O ile nie wskazano inaczej, Często Zadawane Pytania mają zastosowanie z chwilą ich opublikowania.

Często Zadawane Pytania są objaśnieniem istniejących wymagań IATF 16949:2016. FAQ 1-1 zostały wydane po raz pierwszy w październiku 2017 a następnie były kilkukrotnie aktualizowane i rozszerzane o kolejne punkty. Ostatni rewizja Często Zadawanych Pytań (FAQ) 1-26 została wydana w marcu 2019. Oryginalna wersja w języku angielskim znajduje się na oficjalnej stronie IATF: http://www.iatfglobaloversight.org/iatf-169492016/iatf-169492016-sis/.