POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

data publikacji –26 maja 2018 roku | data aktualizacji – 14 października 2022

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

data publikacji –26 maja 2018 roku

data aktualizacji – 08 czerwca 2022 roku

data aktualizacji – 08 maja 2023 roku

Dzień dobry!

Traktujemy Państwa dane oraz ich ochronę odpowiedzialnie. Bardzo prosimy o zapoznanie się z przygotowanym dokumentem. Są w nim zawarte zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej. Nasza działalność będzie się rozwijać. Razem z nią rozwijać się będzie ta strona internetowa oraz dokument, który właśnie Państwo czytają. Wobec powyższego zachęcamy do regularnego zaglądania do zakładki zawierającej niniejszy dokument. Dla Państwa wygody na początku dokumentu podajemy informację o aktualizacji polityki prywatności i plików cookies.

PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Administratorem danych jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Z administratorem można skontaktować się pisząc na adres e-mail: marketing@sqda.pl
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@sqda.pl
 4. Proszę pamiętać, że kontaktując się z Administratorem poprzez pocztę e-mail czy zapisując się do newslettera, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres poczty e-mail.
 5. Zapewniamy, że dokładamy wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne.
 6. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantujemy, że świadomie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych danych.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

 1. Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne. Nie są Państwo w żaden sposób zmuszani do przekazania danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty e‑mail lub zapisu do bazy newsletter.
 2. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazujemy dokładnie, jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Państwa znaczenie.
 3. Informujemy, iż korzystamy z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlonych zakładek. Szczegóły znajdują Państwo poniżej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wiemy, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mamy także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet.
 2. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Państwa danych.
 3. Już na tym etapie poinformujemy, że nie wszystkie uprawnienia będą Państwu przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z naszej złej woli, lecz z natury przepisów prawa.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących podstawach prawnych:
CELPODSTAWA PRZETWARZANIA I INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH
Kontakt i obsługai korespondencjiKontaktując się z nami przez dostępne metody komunikacji np. mail, chat, przekazują nam Państwo adres e-mail, imię, nazwisko oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt. Dane są wówczas przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Proszę pamiętać, że dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODOJest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego, jako administratora tej strony, prawnie uzasadnionego interesu.
Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowejW tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Wykorzystanie cookies na stroniePodstawą jest zgoda, która jest udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.
Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach, np. na FacebookuPodstawą przetwarzania jest nasze uprawnienie jako administratora Państwa danych, realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Państwa zgoda.
Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktówJest to prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Księgowy/rachunkowyJest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wysłanie newslettera, informacji handlowychW celu wysłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli zgody udzielonej tuż przed zapisaniem się do newslettera oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego, kierowanego do Państwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego, jako administratora, prawnie uzasadnionego interesu.
Zarządzanie kontem i rejestracja użytkownika Poprzez założenie konta podawane są następujące dane: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Cele przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienie faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także cele archiwalne i statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.
Złożenie zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży Poprzez złożenie zamówienia podawane są dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym umowy sprzedaży na raty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą przysługiwać, np. nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych na fakturach. Więcej o swoich prawach przeczytasz w dalszej części tego dokumentu.
Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy W przypadku składania reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy przekazywane są nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy. W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą Państwu przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.
Publikowanie opiniiW przypadku udzielania opinii przekazywane są nam dane podane przez osobę opiniującą. Podanie danych jest konieczne w celu dodania opinii. Dane przetwarzane są w celu publikacji opinii, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane pozostają widoczne na stronie do momentu zgłoszenia żądania usunięcia opinii, po zgłoszeniu takiego żądania dane są usuwane ze strony, ale w dalszym ciągu przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE 

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona niniejsza polityka prywatności.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli my, jako administrator Państwa danych, otrzymamy od Państwa żądanie dostępu do Państwa danych, to mamy obowiązek udzielić Państwu takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych, mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować przynajmniej, czy przetwarzamy Państwa dane i możemy wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Państwa żądanie o dwa miesiące.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że mogą Państwo żądać, aby administrator Państwa danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że mogą się Państwo domagać się od nas, jako od administratora danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Państwa dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Mają Państwo także prawo domagać się, aby dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator danych mamy też obowiązek na Państwa żądanie poinformować, którym odbiorcom przekazane zostały dane podlegające usunięciu.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że mogą Państwo domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzają się Państwo z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznają Państwo, że dane nie są potrzebne do realizacji celu przetwarzania.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że mogą Państwo sprzeciwić się temu, aby dane były przetwarzane przez administratora.
 7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków mogą Państwo żądać przekazania danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
 8. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy prawa, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Proszę pamiętać, że nie każde z tych uprawnień będzie Państwu przysługiwać zawsze i w każdym wypadku. Nie jest to przejaw naszej złej woli, a natura przepisów prawa.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem strony oraz sprzedażą produktów i świadczenia usług.
 2. Zapewniamy jednak, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
 3. Z uwagi na korzystanie z usług Microsoft Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Informujemy jednak, że podmiot ten gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 4. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystamy, zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Unią Europejską.

a) Podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej:

  • hostingodawca – w zakresie utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w celu korzystania z poczty elektronicznej;
  • biuro rachunkowe – w zakresie usług księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę i produkt, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych;
  • dostawca platformy do online marketingu – w celu wysłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail;
  • dostawca systemu mailingowego – w celu korzystania z systemu mailingowego, wysyłania kampanii mailingowych;
  • dostawca serwisu służącego do utrzymania systemu informatycznego – w celu przechowywania danych na serwerze;
  • pozostali podwykonawcy – w celu zapewnienia możliwości realizacji usług.

b) Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej:

  • Microsoft Corporation (USA) – w calu korzystania z narzędzi MS Office 365.
 1. W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Administratorzy serwisów społecznościowych są współadministratorami danych użytkowników mediów społecznościowych w zakresie profilu zarządzanego przez Administratora. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

a) Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,

b) Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

c) YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399,

d) LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

USŁUGA NEWSLETTER

 1. Świadomie dobieramy dostawców usług, z których korzystamy, tak aby zapewnić Państwu najwyższy poziom ochrony danych.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera.
 3. Państwa dane, tj. imię oraz e-mail, podane w formularzu zapisu do newslettera, będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.
 4. Podanie przez Państwa danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania newslettera na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, a także w celu wysłania informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie naszego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
 5. Gwarantujemy, że Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia sprzeciwu.
 6. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera lub innego o tym samym znaczeniu.
 7. Po skorzystaniu z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Państwa dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych.
 8. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera możemy przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter.
 9. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane, posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Proszę pamiętać o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie udzielonej uprzednio zgody.
 11. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Strona internetowa, z której Państwo korzystają zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn.
 2. Poprzez wtyczkę mogą Państwo bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzają Państwo stronę ze swojego adresu IP.
 3. Informujemy, że jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę, będąc jednocześnie zalogowanym na profile społecznościowe, wówczas informacja o Państwa wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie są Państwo zalogowani, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Państwa adresie IP.
 4. Pragniemy podkreślić, że nie dysponujemy informacjami od platform społecznościowych o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich politykami prywatności, które zostały podlinkowane w tym dokumencie.
 5. Jeżeli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Państwa wizyt na naszej stronie, wówczas rekomendujemy wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH NASZE PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

 1. Dane osobowe osób odwiedzających nasze profile w mediach społecznościowych będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 roku („RODO”).
 2. Dane te uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa oraz z Państwa publicznego profilu w mediach społecznościowych.
 3. Przetwarzamy dane osobowe osób, które:
  • obserwują nasze profile w mediach społecznościowych,
  • weszły w interakcję z naszymi profilami lub treściami (np. poprzez kliknięcie ikonki „lubię to”, „obserwuj”, „przekaż dalej”, „udostępnij”,
  • dołączyły do grupy tematycznej dostępnej na platformie społecznościowej,
  • skorzystały z opcji chat celem skontaktowania się z Administratorem,
  • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilach społecznościowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • w celu zarządzania profilami Administratora na portalach społecznościowych oraz informowania za ich pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, kampanii, akcji, które organizujemy oraz naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO),
  • w celach statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie naszymi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
  • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnym/prywatnym profilu na portalu społecznościowym,
  • inne dane opublikowane przez Użytkowników na profilu, w tym wizerunek (zdjęcie profilowe – jeśli zostało osadzone),
  • inne dane opublikowane przez Użytkowników podczas prowadzonej za pośrednictwem mediów społecznościowych rozmowy, anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających profile gromadzone dzięki plikom cookies.
 6. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
  • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
  • dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
  • dane osobowe gromadzone przez platformę społecznościową tj. historia wpisów, historia aktywności itp. podlega retencji na zasadach określonych regulaminem danego portalu społecznościowego;
  • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasze profile w mediach społecznościowych będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.
 8. Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora a przetwarzanie danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.
 10. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. Informujemy, że nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a która wywołałaby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób by na nie istotnie wpływała.
 12. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób serwisy społecznościowe postępują z Państwa danymi osobowymi. Serwisy społecznościowe przechowują Państwa dane zgodnie z ich regulaminami i politykami prywatności.

PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystają Państwo, przeglądając strony internetowe.
 4. Mogą być one odczytywane przez administratora („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”).
 5. Mają Państwo prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.
 6. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:
  • wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Vimeo;
  • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, Meta Pixel, LinkedIn Insight Tag, Albacross, Hotjar.

USŁUGA GOOGLE ANALYTICS

 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych.
 2. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
 3. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej.
 4. Mają Państwo możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzić do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
 5. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom możemy np. dopasować ofertę do Państwa potrzeb.
 6. Uzyskane plik cookies i informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 
GOOGLE ADS

 1. Ta strona internetowa korzysta funkcji remarketingowych. Jest to usługa polegająca na zbieraniu informacji na temat Państwa aktywności na naszej stronie, na podstawie których wyświetlamy odpowiednio dopasowane reklamy.
 2. Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony mogą Państwo wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach Google ADS, dostępne są w polityce prywatności Google:   https://policies.google.com/privacy.


GOOGLE TAG MANAGER

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez amerykańską spółkę Google LLC. Służy ono do zarządzania tagami i ładowania skryptów w ramach strony. Google Tag Manager nie gromadzi żadnych informacji poza tymi, które niezbędne są do jego prawidłowego działania. Google Tag Manager odpowiada za ładowanie innych skryptów opisanych w niniejszej Polityce.ALBACROSS

 1. Ta strona korzysta z narzędzia Albacross. Jest to usługa pozwalająca w określić, z którą firmą związany jest użytkownik odwiedzający naszą stronę.
 2. Dane zbierane i wykorzystywane przez Albacross do osiągnięcia wyżej wymienionego celu, to informacje o adresie IP, z którego odwiedzono naszą stronę, oraz informacje techniczne, które umożliwiają Albacrossowi odróżnienie różnych użytkowników z tego samego adresu IP.
 3. Albacross przechowuje domenę od danych wejściowych w celu korelacji adresu IP z pracodawcą.
 4. Użytkownik może w każdej chwili poprosić o zaprzestanie przetwarzania swoich danych w ten sposób. Żądanie takie można zgłosić bezpośrednio do nas lub do Albacross Nordic AB, pod adresem Albacross Nordic AB, Kungsgatan 26 111 35 Stockholm, Szwecja, www.albacross.com – contact@albacross.com.
 5. Aby uzyskać pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z pełnąPolityką prywatności Albacross.

 

META PIKSEL 

 1. Meta Piksel to umieszczony na stronie fragment kodu, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia kierowanie reklam na Facebooku do osób, które odwiedziły naszą stronę lub konkretne produkty.
 2. Informacje zbierane od Państwa poprzez korzystanie z Meta Piksel są anonimowe. Niemniej mogą być łączone z innymi informacjami zebranymi w ramach platformy społecznościowej, jaką jest Facebook.
 3. Na naszej stronie korzystamy z tego narzędzia. Jest to umotywowane naszym jako administratora, prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
 4. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook Inc. zapewnia jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego.


LINKEDIN INSIGHT TAG

 1. Korzystamy z funkcji reklamowych dostępnych w ramach serwisu LinkedIN zapewnianego przez spółkę LinkedIn Ireland Unlimited Company. LinkedIN Insight Tag w sposób automatyczny przekazuje informacje na temat Państwa aktywności na naszej stronie, które następnie są przesyłane do systemu reklamowego LinkedIN. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie wyświetlać Państwu dopasowane reklamy w ramach systemu reklamowego LinkedIN oraz weryfikować skuteczność realizowanych działań reklamowych.
 1. Informacje zbierane od Państwa poprzez korzystanie z LinkedIN Insight Tag są anonimowe. Niemniej mogą być łączone z innymi informacjami zebranymi w ramach platformy społecznościowej, jaką jest LinkedIn.
 2. Na naszej stronie korzystamy z tego narzędzia. Jest to umotywowane naszym jako administratora, prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

 

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW WIDEO 

VIMEO

 1. Umieszczamy na naszej stronie widgety Vimeo, które pozwalają odtwarzać nagrania dostępne na naszej stronie.
 2. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies amerykańskiej spółki Vimeo.com Inc.
 3. Vimeo jest samodzielnym, niezależnym od administratora podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną.
 4. Podczas odtwarzania nagrania, Vimeo zapisuje pliki cookies i otrzymuje informacje, że nagranie zostało odtworzone z poziomu danej strony.
 5. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody radzimy nie odtwarzać materiału video.

YOUTOUBE

 1. Umieszczamy na naszej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisów YouTube.
 2. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC .
 3. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanych serwisów.
 4. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody radzimy nie odtwarzać materiału video.


HOTJAR

 1. Korzystamy z narzędzia analitycznego Hotjar, w celu m.in. tworzenia map cieplnych strony internetowej.
 1. W celu korzystania z Hotjar na stronie działa kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookies Hotjar Limited. Zgromadzone w ramach plików cookies informacje przechowywane są przez Hotjar w ramach pseudonimowego profilu użytkownika.
 1. W ramach narzędzia Hotjar nie są uzyskiwane dostępy do informacji, które pozwalałyby dokonać identyfikacji indywidualnego użytkownika.


LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się ta strona internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego Państwo korzystają.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem naszej własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot naszych praw autorskich.
 2. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez naszej wyraźnej, uprzedniej zgody.
 3. Są Państwo zobligowani do korzystania z tej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.