Errata do podręcznika VDA 6.3 wydanie 03/2023 do pobrania

Errata zawiera poprawki i uzupełnienia do polskiego wydania 03/2023 podręcznika VDA 6.3, co pozwoli Państwu na pracę zgodnie z najświeższymi standardami jakości.

 Pobierz teraz: https://wydawnictwo-sqda.pl/produkt/errata-do-polskiego-tlumaczenia-podrecznika-vda-6-3/